Hints & Tips

Januari Februari Maart
Denk bij uw aangifte BTW over het 4e kwartaal van vorig jaar aan uw privé gebruik.

Moet u nog een suppletie omzetbelasting vorig jaar indienen, doe dit dan zo snel mogelijk ivm de heffingsrente die de belasting berekent.

32 maar bestaat niet! Om tijdig uw inkomstenbelasting terug te krijgen moet u deze indienen vóór 1 april!

April Mei Juni
Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting al ingediend? Zo nee, heeft u dan wel uitstel aangevraagd?

Denk bij het uitbetalen van het vakantiegeld van uw personeel eraan dat u het juiste bijzondere tarief of de voordeelregel toepast.

Let deze maand op of u de voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangt. Als u voor 1 april heeft ingediend dan moet de belastingdienst voor 1 juli reageren.

Juli Augustus September
Vergeet niet voor u op vakantie gaat om uw aanslag OZB 2e kwartaal in te dienen en zo nodig te betalen.

Bent u toch vergeten om uw aangifte OZB Q2 te betalen en was dit de eerste keer dien dan zo snel mogelijk bezwaar in bij de belastingdienst.

Heeft u uw jaarcijfer over het vorige jaar al gepubliceerd? Dit moest binnen zes maanden na einde boekjaar. Als u dit niet gedaan heeft moet u notulen maken van de AVA dat u uitstel heeft tot 13 maanden na boekjaar.

Oktober November December
Vraag tijdig uw VAR verklaring voor het nieuwe jaar aan.

Deze maand komt de belastingdienst met de nieuwe premies voor de loonheffing voor het komende jaar. Let op dat u de beschikking ontvangt.

Loop deze maand uw boekhouding over het afgelopen jaar vast eens door, zodat u nu nog mogelijke correcties kun tmaken.


Mei

Denk bij het uitbetalen van het vakantiegeld van uw personeel eraan dat u het juiste bijzondere tarief of de voordeelregel toepast.